ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения с предмет: „Доставка на продукти по Схема „Училищен плод44 и „Училищно мляко“ но схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021 г, и 2021/2022г.

11

22

© 2012 Детско Селце. Всички права запазени • Created by Max Effect