Детска градина сред природата

Основните умения, описани по-долу, се срещат под една или друга форма в педагогическите концепции на всички еко детски градини. Моторни уменияПредимството на природата е, че тя предлага много възможности за движение, които позволяват на децата спокойно да изразходват енергия си.Грубата моторика се развива при катерене, пазене на равновесие, скачане, пълзене и тичане.Справяйки се с различни препятствия,…


Основните умения, описани по-долу, се срещат под една или друга форма в педагогическите концепции на всички еко детски градини.

Моторни умения
Предимството на природата е, че тя предлага много възможности за движение, които позволяват на децата спокойно да изразходват енергия си.
Грубата моторика се развива при катерене, пазене на равновесие, скачане, пълзене и тичане.
Справяйки се с различни препятствия, характерни за естествената среда, децата придобиват представа за възможностите на тялото си и се сприятеляват с него.
Умения от областта на фината моторика се развиват при внимателното докосване на животинки и насекоми или при играта с растителни елементи.
Използването на различни видове инструменти прави децата по-сръчни.
Развитието на моторните умения е предпоставка за умственото и нервно-психическо развитие на децата.

Развитие на сетивата
В  обкръжение на децата сред природата им се налага по-често да използват сетивата си. Естествената среда предоставя разнообразие от миризми, шумове, картини, усещания и вкусове, които децата лесно се научават да различават.
Развитието на сетивата им позволява да възприемат и изучават реалността на всички нива.

Когнитивни умения
Развитието на когнитивните умение зависи от развитието на моторните умения и сетивата.
Усъвършенстването на сетивните възприятия води до диференцираното възприемане на реалността. Едва след като децата са се докоснали до живата природа и са преживяли с телата си нейните измерения и форми, могат да възприемат знания за действителността.
Изобилието от възможности за движение стимулира и развива способността за концентрация.
Престоят в сред природата позволява непосредственото възприемане на природните и климатични промени през различните сезони. Така децата се научават да разпознават цветовете и формите, характерни за всеки сезон. Те придобиват знание и за видовете растения и животът на сред природата, научават се да броят в процеса на игра.

Говорни умения
„Играчките“, които природата предлага не са привлекателни сами по себе си, а придобиват стойност едва след като децата вложат в тях някакво значение. Пръчката се превръща в меч, въдица или музикален инструмент.
Именно поради факта, че природните материали нямат определена цел, децата започват да използват изобретателността и фантазията си.
Свободната игра без готови играчки изисква инициатива и подтиква децата сами да измислят игри или да импровизират различни играчки. Това от своя страна ги стимулира да говорят повече в желанието си да обяснят предназначението на играчка или правилата на дадена игра.
Развитието на говорните умения се стимулира и с песни, стихотворения, ролеви игри.

Социални умения
Тъй като при разходки в гористи местности децата лесно могат да се изгубят, те бързо се научават, колко е важно да не се отделят от групата без предупреждение. Това ги прави по-отговорни и сплотени. Те усещат, че трябва да разчитат едно на друго във всяка ситуация и това ги насърчава да си помагат взаимно.
Когато постигнат нещо заедно, децата чувстват вътрешно удовлетворение.
Когато напомнят на членовете на групата да спазват определени правила или им помагат в определени ситуации, те се научават да поемат отговорност не само за себе си, но и за другите членове на групата.
Тъй като еко детската градина групите са малки, децата могат по-лесно да създават и поддържат контакти и да разрешават конфликти. От друга страна и възпитателите могат да се грижат по-интензивно за децата, когато са в малка група.

Еко-съзнание
Децата усещат и осъзнават, че човекът е свързан с природата и зависи от нея. Преживявайки ритмите на годишните времена, влизайки в съприкосновение с растенията и птиците в тяхната естествена среда, децата се научават да ценят природата и да се отнасят с уважение към нея.

Здраве и здравна култура
Престоят на открито засилва физическото и психическото здраве. Вятърът и студът каляват имунната система на децата. Здравословното хранене е друг фактор, на който особено се набляга в горската детска градина.

Тишина
Днес тишината в градовете е рядкост. В гората обаче тя се е запазила непокътната. Внимателното вслушване и диференцираното възприятие на различни звуци засилва вътрешния мир и концентрацията.

Из книгата на Александра Лудвиг „Lernort Wald als pädagogische Herausforderung für Kindergarten- und Schulkinder“


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *